Landbruk Nord

Fagmøte – Miljøplan Trinn II for landbruket

Det er nå nok påmeldte til  at sminarene går som planlagt på Storsteinnes, Finnsnes og i Harstad. På de andre stedene er det for lite påmelding. Vi oppfordre interesserte til å melde seg på snarest. Se artikkel og program lenger ned på denne siden.