Landbruk Nord

Fagmøte om bruk av Surfôrtolken

Hvordan kan fôranalyse resultater brukes til å   forbedre fôrdyrkingen og økonomi på gården? Det  får  du svar på hvis du møter opp på et av disse møtene.

Husk å meld deg på!!!

 28.-29. november kommer to rådgivere  fra Hordaland Landbruksrådgiving  som  lover «dynamitt» på  sine møter. De har utviklet et eget pedagogisk verktøy, ”Surfôrtolken”, der de bruker fôranalyser aktivt i fôrdyrkingsrådgivingen.

Les hele  dokumentet

Møt opp  og  bli  inspirert til bedre og  mer grovfôr på egen gård.