Landbruk Nord

Fagmøter mineralinnhold i gras.

Vi arrangerer fagmøter med tema: mineraler og resultater fra feltforsøk i gras med ulike mineralgjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel. Les mer.

Landbruk Nord arrangerer fagmøter med tema: 

Resultater fra feltforsøk i Troms: mineral- og husdyrgjødsel til eng Mineralinnhold i grovfôr 

27. april: Sjøvegan, Landbrukets hus kl 19.30

28. april: Målselv, Haraldvollen kl 11.00

29. april: Storslett, Kommunestyresalen kl 11.00

2. mai: Olderdalen, Kommunehuset kl 11.45 

Det serveres kaffe og en matbit! 

Velkommen!