Landbruk Nord

Faktura for serviceavgift og gjødslingsplan for 2018

Faktura for serviceavgift og rådgivingspakker (gjødslingsplan) for 2018 er nå sendt ut til våre medlemmer.

I år blir det sendt ut en faktura hvor serviceavgift, gjødslingsplan og 2 timer rådgiving (jord- og plantekultur) er inkludert i fakturaen.

Hvis det er noen endringer i medlemskapet (brukerskifte, endring av arealer etc) ber vi om at dere gir oss beskjed så fort som mulig slik at vi kan oppdatere våre registre.

Hvis du har spørsmål vedr. fakturaen (eller andre ting) må du ikke vente med å ta kontakt med oss for avklaringer.

Vi håper på godt samarbeid også i 2018!