Landbruk Nord

Felleskjøpet arrangerer fagmøter om konservering av grovfôr

Felleskjøpet inviterer til fagmøte med

Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering i Felleskjøpet.

Sted: Bardufosstun, Bardufoss, tirsdag 14. mars, kl. 10:30

Sted: På Taket Kafé, Sørkjosen, tirsdag 14. mars, kl. 19:30

Program/tema:

Grovfôrproduksjonen er grunnlaget for all produksjon på drøvtyggere. Tema for møtet vil være konservering av grovfôr – bruk av plast og ensilering.

– Årets nyheter på rundballeplast

– Hvordan utnytte plasten optimalt i pakkemaskin, tekniske utfordringer

– Økt melk og kjøtt fra grovfôret

Det vil bli servert lunsj/kvelds på møtene og trenger av den grunn tilbakemelding på hvor mange som kommer. Påmelding til Frida på sms 95071926 eller mail: Frida.Finsas.Wika@Felleskjopet.no innen 10. mars.

Velkommen!

Med vennlig

 

Vennlig hilsen

Frida Finsås Wika

Fagkonsulent FORMEL

Felleskjøpet Agri SA

 

Telefon: +47 950 71 926

Frida.Finsas.Wika@felleskjopet.no

 

Besøk vår webside:

http://www.felleskjopet.no/