Landbruk Nord

Ferie/fritids-tilskuddet for 2014

Husk å dokumentere nok på ferie/fritids-tilskuddet ditt for 2014!

Vi har sendt ut kontoutdrag til de av dere medlemmer som ikke har dokumentert alle utgifter dere kan dokumentere på ferie/fritidstilskuddet for 2014.

Husk at fristen for innlevering av timelister er 5. desember.

Hvis du skal lønne en ny avløser må du huske på å skrive fødselsnummer og kontonummer til avløseren på timelista før du leverer den inn.