Landbruk Nord

Ferre tap av sau og lam på beite i 2008

Vi må tilbake til 1993 for å finne tilsvarende lave tapstall. Men fortsatt er det områder med store tap. Jerv har trasisjonelt vært den største skadevolderen, men siste sesong var det imidlertid gaupa som hadde flest dokumenterete tap.

Nedgangen har imidlertid ikke vært på mere enn ca 1,5 % tap av sau og lam i forhold til de tre siste årene. Dette utgjør mellom 1500 – 2000 dyr. Tallene som er hentet fra organisert beitebruk viser videre at antallet beitelag med mer enn 10 prosent lammetap har økt noe, mens antallet beitelag med over 20 % tap er blitt ferre siden 2007.

Les mere på Fylkesmannen i Troms sin heimeside og på Skog og landskap sin heimeside