Landbruk Nord

Fin artikkel om samarbeid skole/gårdsbruk i Storfjord kommune

Avisa Framtid i Nord har en fin reportasje om et vellykket samarbeid mellom Hatteng skole og en lokal bondegård.

Reportasjen finner du her: http://www.framtidinord.no/nyheter/article9722558.ece