Landbruk Nord

Fjøsmøter på sau

Nortura arrangerer flere fjøsmøter på sau. Tema på måtene er er foring av sau, men også hus for sau vil bli diskutert. Landbruk nord vil være representert på noen av møtene.

Oversikt over planlagte møter så langt:

  • 7.april kl 19.30 hos Asgeir Larsen i Lyngen, Islandsk forhekk
  • 8.april kl 11.00 hos Jan Erik Nikolaisen i Sørreisa. Foring, holdvurdering og hus for sau.

Flere møter er under planlegging, blandt annet i Malangen.