Landbruk Nord

Flere LEDIGE STILLINGER i Landbruk Nord? Se under «ledig stilling» i venstre marg

Landbruk Nord har flere ledige stillinger i Nordland, Troms og Finnmark. Vi trenger rådgiver, arkitekt/ingeniør, produksjonsmedarbeider (rekefabrikk) og avløsere. Faste stillinger. Ta kontakt snarest.