Landbruk Nord

Flere ledige stillinger i Landbruk Nord

Landbruk Nord har flere ledige stillinger som lanbruksvikar (20 – 75% faste stillinger), samt avløsere i ringer. Se under ledige stillinger på våre sider.Ring gjerne tlf. 466 28 715 (Geir A. Larssen) for informasjon om stillingene.

Stillingene er ledige omgående. Stilling som avløser/landbruksvikar innbefatter stell av dyr, melking, vedlikehold, samt annet gårdsarbeid som er naturlig ifm. gårdsdrift.
Lønn etter tariff/avtale. For mer informasjon: Ring 466 28 715 eller send mail til Geir A. Larssen.