Landbruk Nord

Flerspråklig instruks – oppdatering.

Vi har nå samlet inn en del data fra gårder vi har besøkt. Alf Arild Sandvoll, Rossvoll og begge fjøsene på Senja Videregående Skole på Gibostad var fjøsene vi tok med på denne runden. Vi fikk med oss en god del synspunkter og idèer med oss hjem. Vi vil innen 7. mars 2009 ha klart et utkast for en «Beredskapsplan – fjøsinstruks».

Det er også muligheter for at vi tar en runde til i Bardu – Målselv for å få med oss mest mulig av gode idèer og forslag til denne instruksen.
Vi ønsker fortsatt at gårdbrukere og andre kontakter oss med eventuelle forslag til hva som bør være med i en slik instruks/plan.
Vi vil legge utkastet ut på våre nettsider når det er ferdig. Kom gjerne med innspill.
Prosjektleder kontaktes på tlf: 466 28 715 eller geir.atle.larssen@landbruknord.no