Landbruk Nord

Flerspråklig instruks – prosjektstart.

Landbruk Nord starter på torsdag, 22. januar 09, et prosjekt som har mål å lage en flerspråklig instruks til å ha i driftsbygningene til våre medlemmer. Instruksen skal omhandle bruk av melkeutstyr, hygiene og sikkerhet. Planen er at instruksen skal komme på fire forskjellige språk, inkl. norsk. Orientering om prosjektets gang, vil bli lagt ut på disse sidene.

Hvis noen av våre lesere ønsker å komme med innspill, kan eventuelle innspill og forslag sendes på epost til undertegnede. Disse innspillene må være oss i hende innen 6. februar 2009.
Kontakt geir.atle.larssen@landbruknord.no  eller ring 446 28 715.