Landbruk Nord

Flyttet til nye kontorlokaler.

Hovedkontoret i Landbruk Nord har nå flyttet inn i «nye» lokaler, i samme bygg som før, der hvor NAV Balsfjord (Trygdekontoret) holdt til tidligere. NAV Balsfjord er flyttet til første etage, der hvor Posten hadde sine kontorer tidligere.

Ikke alt er klart enda, men vi er så og si på plass i «nye» kontorlokaler. Datalinjer og telefoner er nå «oppe og går», så alt dette er som før. Som ellers når man er på flyttefot, vil det være litt uorden her og der. Vi beklager dette, men regner med å være helt operativ og klar i løpet av juli.
Ønsker alle en god sommer. Hilsen oss i Landbruk Nord.