Landbruk Nord

PRISER

Standleie beregnes etter følgende satser, alle oppgitte priser er ekskl. mva.

STANDLEIE UTESTANDS

Inntil   25 m2                                kr   1.650,-

Inntil   50 m 2                               kr   2.750,-

Inntil 100 m2                                kr   4.950,-

Inntil 200 m2                                kr   7.150,-

Inntil 300 m2                                kr 11.450,-

Inntil 400 m2                                kr 13.750,-

Inntil 500 m2                                kr 17.050,-

For stander over 500 m2 vil prisen øke med kr 1100,- pr. 100 m2.

STAND I MESSETELT

300,- pr.m2 (minimum 6 m2)

Har du behov for strøm, må dette meldes ved påmelding.

Strømtilknytning kr. 400,-

25% mva i tillegg på alle oppgitte priser.

PÅMELDING

Påmelding skjer skriftlig på vedlagt skjema eller elektronisk påmeldingsskjema på Landbruk Nord sin hjemmeside: www.landbruknord.no

Påmeldingsavgift på kr. 1.000,- pr. stand blir fakturert ved påmelding.

Påmeldingen er bindende og påmeldingsavgiften vil derfor ikke bli refundert.