Landbruk Nord

Forandring i soneplassering for arbeidsgiveravgift

I Statsbudsjettet for 2010 er det foreslått en forandring i reglene for arbeidsgiveravgift for utleie av arbeidskraft. Se under «les mer»

Du finner hele orienteringen om forslaget til ny soneplassering HER