Landbruk Nord

Foretakskontroller i 2015/2016 fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms starter nå i 2015 med foretakskontroller på miljøplan trinn 1 og salg av grovfôr.

Les mer om dette her:

http://fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Foretakskontroller-i-2016/