Landbruk Nord

Fôrkvalitet av rundballeensilert grovfôr i nord

Tidligere rådgiver i Landbruk Nord, Gunnlaug Røthe, gjorde en undersøkelse av grovfôrkvalitet i rundballer i nord.

Røthe undersøkte grovforkvalitet i rundballer med og uten ensileringsmidler. Midlene som blei brukt var GrasAAT Plus, GrasAAT Lacto, Ensil Plus Na og SilAll 4×4. Rapporten viste at ensilert fôr tilsatt ensileringsmidler, hadde gjennomgående bedre kvalitet enn for uten tilsetningsmidler. Maursyrebaserte midler kom best ut i denne rapporten. Denne kan leses på en av LN`s kontorere eller på vår hjemmeside under fagstoff.

Med bakgrunn i siste års problemer med grovfôrdyrking, vet vi at det selges å kjøpes rundballer i stort omfang. Mye av dette fôret blir solgt uten at kjøper vet kvaliteten på. Å kjøpe grovfôr av dårlig kvalitet kan ha stor betydning for økonomien i en grovfôrbasert produksjon. To eksempeler: Rundballer på 600 kg kjøpt for 350 kr.

1:         20% TS                  2: 40% TS

FEm/kg TS: 0,86                  FEm/ kg TS: 0,95 

FEm totalt: 96                     FEm totalt: 228

Pris pr FEm: kr 3,65         Pris pr FEm: kr 1,54  

Kilde: NORGESFÔR