Landbruk Nord

Fornøyde bønder på Økonomikurs

Onsdag, 30. januar møtte 20 storfebønder og 3 ansatte fra Landbruk Nord opp til økonomikurs, med ringleder Bart van Gool fra Forsøksringen Hordaland som kurslærer. Etter en gjennomgang av produksjonsøkonomi i melke- og kjøttproduksjon gikk forsamlingen direkte løs på beregning av ulike tilpasningsmuligheter på gården hos en av kursdeltagerne. Den enstemmige tilbakemeldingen fra deltagerne: Dette var nyttig! Ønsker du beregninger av ulike tilpasninger i drifta? Klikk på les mer for å se tilbudet!

Bart van Gool har utviklet et program som kan beregne produksjonsøkonomi for dagens situasjon på gården og ulike alternative tilpasninger på dekningsbidragsnivå. Det kreves forholdsvis få tall for å kunne gjennomføre beregninger, den gjennomgående beskjeden på kurset var å holde seg til de fakta og tall som betydde mest for produksjonsøkonomien. 


Lurer du på om du skal kjøpe mer kvote – og hvilken makspris du da kan betale? Eller om du skal satse på høgere ytelse på dyra og frigjør plass til slaktedyr?


Landbruk Nord har nå kjøpt lisens til programmet, fått opplæring og tilbyr sine medlemmer en gjennomgang av økonomien ved ulike alternativer. Dette vil være en betalingstjeneste – MEN: de første 10 til mølla får tjenesten GRATIS. Ta kontakt med Landbruk Nord på 77722540!


 


De som vurderer omlegging til økologisk landbruk, minner vi om vårt tilbud om Gratis førsteråd, der vi også foretar beregninger ved ulike alternativer for drift (også dette på dekningsbidragsnivå). Ta kontakt med Gunnlaug Røthe (tlf. 45486625) eller Ulrike Naumann (tlf. 48126965) for bestilling.