Landbruk Nord

Fornyelse av landbruksbygg – Stort behov og store utfordringer

28-29 April er det konferanse i Alta med fokus på fornyelse av landbruksbygg.

Hovedtema for konferansen er:
•       Utviklingsprosjekt på landbruksbygg – hvilken kunnskap gir de oss?
•       Utviklinga fremover – muligheter og begrensninger
•       Fremtidens byggeprosess – utfordringer og løsninger
•       Finansiering av landbruksbygg – har vi ressursene?
 
Hele programmet ffinner du her. Eventuelle justeringer i programmet og nyheter om konferansen blir lagt ut på nett: www.bioforsk.no
  
Meld deg på ved å bruke denne linken: https://www.questback.com/bioforsk/landbruksbygg/
Du kan også sende e-post eller ringe (se program side 4). Påmeldingsfrist er 3. april.
 
Konferansen er initiert av prosjekt Landbruksbygg i Arktis og markerer avslutningen av dette prosjektet.
 
Velkommen til lærerike og trivelige dager i Alta!
 
Har du spørsmål, kontakt:
Øystein Ballari oystein.ballari@bioforsk.no tlf. + 47 971 61 555 eller
Eivind Uleberg eivind.uleberg@bioforsk.no tlf. + 47 406 26 686