Landbruk Nord

Forsøk med ensileringsmidler til rundballer

Landbruk Nord har etter forespørsel fra gårdbruker satt i gang et storskalaforsøk der ulike tilsetningsmidler testes til rundballeensilering.

Med i undersøkelsen er: Sil-ALL, GrasAAT pluss, GrasAAT Lacto og Ensil Pluss Na. Rundballene som er med i forsøket er presset av hundegras-eng (sorten Frisk). Det er presset 6 rundballer med hvert av ensileringsmidlene, i tillegg er det 6 baller uten tilsetning. Det skal tas prøve etter at fôret er ferdig gjæret. I tillegg følger vi med hele ensileringsprosessen ved å ta prøver flere ganger underveis: etter 1, 4, 7-8, 14 og ca. 30 døgn etter ensilering. Her måler vi pH, og tester hvor fort fôret mugler dersom det blir ekponert til luft. De resterende 2 ballene er til visuell vurdering og oppfôring (for å se på om og ev. hvilket ensileringsmiddel dyra foretrekker).

Forsøket er anlagt hos Eva,  Håkon og Paul Duckert i Kårvikhamn. Det er støttet av Fylkesmannen i Troms.

Har du spørsmål til forsøket, ta kontakt med Gunnlaug Røthe.

 En av «testpersonene»

 Ballene ble presset med en splitter ny Orkel kombipresse