Landbruk Nord

Første utgave av Agronominytt er lagt ut!

Den gode gamle Våronnavisa  som papiravis er gått over i historien. I stedet har Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark gått sammen om et nytt konsept; Agronominytt. Agronominytt er en e-avis til landbruket og landbrukets samarbeidspartnere i Nord-Norge, med utgivelser vår, sommer, høst og vinter. Artiklene fra tidligere Våronnaviser finnes på NLR sine nettsider.

Agronominytt er et samarbeidsprosjekt mellom NLR-Nordland og Landbruk Nord. Det er søkt støtte fra Fylkesmennenes landbruksavdeling i Nordland, Troms og Finnmark.

Første utgave av agronominytt kan du lese her:

http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7QZKB1coFG~D03InxdXSk-OlAHRtfkK0ac.html