Landbruk Nord

Forum for kompetanseutvikling med tema Agronomi og rekruttering

Fylkesmannen og Troms landbruksfaglige senter ønsker velkommen til «Forum for kompetanseutvikling» 2016. De følger opp fjorårets tema «Agronomi» med fokus på jordpakking og mottiltak. Det blir også fokus på rekruttering i landbruket. Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre vil innlede konferansen med foredraget «Landbrukets utfordringer og muligheter i «det grønne skiftet».

 En av Norges fremste fagpersoner på jordkultur, professor Trond Børresen v/ Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) kommer for å snakke om jordpakking og strategier for å motvirke problemet. Under temaet «Rekruttering» skal vi få høre om enkle og gode nettverk mellom nye og påtroppende bønder kommuner i Sør-Trøndelag.

 I tillegg blir det korte, aktuelle orienteringer i tilknytning til hovedtemaene.

Tid: Tirsdag 16. februar kl 09.30 – 16.00 på Haraldvollen i Målselv

Påmeldingsfrist: 4. februar (påmeldingsskjema, se lenken lengre ned på siden)

Målgruppe: Faglagene og veiledningstjenesten i landbruket, bønder, landbruksforvaltninga, naturbruksskolene, FoU-miljø og andre interesserte

Omtale av arrangementet og påmeldingsskjema finner du ved å gå inn på https://www.fylkesmannen.no/Troms/Kurs-og-konferanse/Forum-for-kompetanseutvikling/ Av hensyn til kaffe og lunsj må vi ha påmelding.

 Vel møtt!