Landbruk Nord

Fra Studietur til Nordland – sau- våren 2010

Våren 2010 arragerte Nortura og Landbruk Nord en studeitur til Nordland for å se på sauefjøs. Dette er bilder fra noen av høydepunktene.

 Liggehyller for Lam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islandsk forhekk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter i gavlvegg for foring med islandsk forhekk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forriver i taket over smalt forbrett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyst og trivelig i saufjøset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foring med forriver og rullende forbrett.