Landbruk Nord

Fremdeles plass på Geitdagene 2011!

Det er fremdeles plass på Geitdagene 2011 i Tromsø! Påmeldingsfristen gikk ut 1. juli, men Hanne Storteig, Kompetansesenter Geit, sier at det er fremdeles muligheter for å melde seg på.

Geitdagene 2011 foregår på Hotell Radisson Blu i Tromsø den 19. – 21. august. Programmet er variert, med temaer som geitsmak på produkter, ost, bygninger, inneklima, adferd, og HMS. Landbruksminister Lars Peder Brekk vil også holde et innlegg. Lørdagen kan du velge mellom 5 forskjellige aktiviteter. Det er altså all grunn til å melde seg på! Påmelding til hanne.storteig@troms.vgs.no , tlf 90113767, eller ann-mari.fause@tine.no, tlf 90147512.

Se fullstendig program med priser og hvilke aktiviteter du kan delta på: www.geithold.no.