Landbruk Nord

Frister for levering av timelister

Frister for levering av timelister. Husk lønningsdagene er 15. og 30. i hver mnd.

Frister