Landbruk Nord

Fungerende velferdsordninger er viktige for rekrutteringen i landbruket.

Gode og funksjonelle velferdsordninger i landbruket er viktig for å opprettholde et landbruk over hele landet. Flere undersøkelser viser at muligheten til ferie og fritid er viktige moment for både rekruttering til og fremsnakking av jordbruket.

Styreleder Harald Lie og daglig leder Frode Alfarnes i NLT (Norske landbrukstenester) har skrevet litt om dagens velferdsordninger i landbruket og om Landbruk- og matdepartementes forenklingsgruppe sin rapport om dette.

Du finner innlegget her: http://www.landbrukstenester.no/velfungerende-velferdsordninger-er-viktige-for-rekrutteringen-til-jordbruket/

Du finner hele rapporten fra forenklingsgruppen her: https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/annet/presenterte-forenklingsforslag-for-statsraden