Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte – i Sør- og Midt-Troms!

Bor du i Sør- eller Midt-Troms og har ei åkersprøyte som trenger godkjenning?

Landbruk Nord tilbyr denne tjenesten til bønder i Troms og vil være i Sør- og Midt-Troms 23 tom 25. mai 2018.

Ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46628715 på tirsdag 22. mai!

Regelverket vedr. åkersprøyte finner du her: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/funksjonstesting_av_spredeutstyr/