Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte 3-6 september

Åkersprøyter skal funksjonstestes hvert femte år frem til 1. januar 2020, deretter hvert tredje år. Har du en åkersprøyte som trenger testing?

Landbruk Nord har i vår gjennomført flere runder i Troms med funksjonstesting av åkersprøyte, og planlegger å ta en runde til 3-6 september.

Ta kontakt med oss for bestilling – så setter vi opp ruter.

 

Kristina Berg Vollen tlf. 926 59 472 og e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no

Anne-Kariin Staff tlf. 466 28 715 og e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no