Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte

Har du åkersprøyte som trenger godkjenning? Ta kontakt for planlegging av tidspunkt.

Vi tar i mot bestillinger –  setter opp kjøreruter og planlegger samlokalisering hvis mulig.

Ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46628715 for planlegging av tidspunkt.

Regelverket vedr. åkersprøyte finner du her: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/funksjonstesting_av_spredeutstyr/