Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte – bestill hos Landbruk Nord!

Landbruk Nord har nå godkjent ansatt som funksjonstester på åkersprøyter.! Vi er veldig glad for at vi nå kan tilby denne tjenesten til bønder og starter opp våren 2018.

Har du ei åkersprøyte som trenger godkjenning?

Vi tar i mot bestillinger –  setter opp kjøreruter og planlegger lokalisering.

Første mulighet for å få utført denne testen vil være i løpet av siste halvdel av mai og/eller begynnelsen av juni.

Ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46628715 så starter planleggingen allerede nå!

Regelverket vedr. åkersprøyte finner du her: https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/funksjonstesting_av_spredeutstyr/