Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte – høst 2020

Har du åkersprøyte som trenger godkjenning? Ta kontakt med oss slik at vi kan sette opp kjøreruter og planlegge samlokalisering hvis mulig.

Vi planlegger at dette kan bli gjennomført i uke 39/2020 – 22 tom 24. september 2020.

Ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46628715 hvis du har spørsmål.