Landbruk Nord

Funksjonstesting av åkersprøyte – høst 2021

Har du åkersprøyte som trenger godkjenning? Vi planlegger ny runde med funksjonstesting i september.

Ta kontakt med oss på tlf. 77722540 slik at vi kan sette opp kjøreruter og planlegge samlokalisering hvis mulig.