Landbruk Nord

Funksjonstest av åkersprøyter

 

Funksjonstest av åkersprøyter er obligatorisk og skal gjennomføres hvert 5. år frem til 1.1.2020, deretter hvert 3. år.

Etter godkjenning blir sprøyta påført et registreringsmerke som viser at den oppfyller gjeldende krav (Mattilsynet og KSL). Det er viktig at brukeren kan dokumentere at utstyret er i god stand.

Under funksjonstesten får du:

Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte
Opplæring i egenkontroll – utføres minst en gang per sesong
Klarhet i feil og mangler ved sprøyta
Hjelp til oppretting av feil og mangler
Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller gjeldende krav
Ei sprøyte i god stand og som blir brukt riktig gir bedre biologisk virkning, noe som igjen kan gi spart preperatkostnad.

Autorisert funksjonstester i Landbruk Nord er Einar Georg Woldstad, Nordreisa.
For bestilling av test, kontakt: 

Kontoret: 77722540

Anne-Kariin Staff, : 466 28 715 
Kristina Berg Vollen: 926 59 472
Unni Furumo: 414 70 432
Evt. : post@landbruknord.no
Vi tar i mot bestillinger, setter opp kjøreruter og planlegger lokalisering.

Les mer om regelverket her: Funksjonstesting av spredeutstyr