Landbruk Nord

Fylkesmannen i Troms inviterer til studietur

Folkefjøset – smartere – enklere -billigere
Studietur til Trøndelag for gårdbrukere i Troms som går med byggeplaner, 26.-28. juni 2018.

Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Studietur-folkefjoset/