Landbruk Nord

Fylkesmannen inviterer til møte etter flomkatastrofen

Fylkesmannen inviterer til møte på Skogbrukets hus på Andselv mandag 23. juli. I forkant av dette møtet blir det befaring i de verst utsatte områdene lørdag 21. juli.

Alle interesserte og berørte oppfordres til å møte, se mer informasjon på Fylkesmannens nettside:

http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=3841&amid=3597326