Landbruk Nord

Fylkesnytt fra Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om landbruksstrategier for Finnmark.

Les mer her