Landbruk Nord

Fylkesnytt fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt.

Du kan lese det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesnytt-fra-troms-12016/id2481062/#rekrutering