Landbruk Nord

Fylkesnytt fra Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om kursserien Næringsutvikling på gården.

Siste fylkesnytt finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/tidsskrift_og_nyhetsbrev/fylkesnytt/2014/Fylkesnytt-fra-Troms-12014.html?id=759105&WT.tsrc=epost&WT.mc_id=epostvarsel_lmd

Tidligere fylkesnytt fra Troms, Finnmark og Nordland finner du også på siden vår.