Landbruk Nord

Fylkesnytt fra Nordland.

Fylkesmannen i Nordland har nå kommet med ett nytt nummer av fylkesnytt.

Du finner det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesnytt-fra-nordland-22015/id2459137/#kjott