Landbruk Nord

Fylkesnytt fra Troms

Fylkesmannen i Troms har nå kommet med ett nytt nummer av fylkesnytt.Du finner det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesnytt-fra-troms-2-2015/id2460042/