Landbruk Nord

Gårdbrukere kan søke tilskudd til regionale miljøtiltak

Gårdbrukere kan nå søke om støtte til regionale miljøtiltak.
For eksempel kan Fylkesmannen gi støtte til hesjing, å ta vare på kulturminner, å sette ut beitedyr på vanskelig tilgjengelige områder eller å drive beite på bygdenær mark.

Kunne dette vært noe for deg og din gård?

Les mer om dette her:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/Gardbrukere-kan-na-soke-om-tilskudd-til-regionale-miljotiltak/