Landbruk Nord

Gårdsbruk forpaktes bort i Finnmark

Vi har fått en henvendelse fra en bonde i Finnmark som er interessert i å forpakte bort gården sin. På gården driver de med gris.

Fjøset er bygget i 2000, og det var et av de første gårdsbrukene med puljedrift i Norge. Bonden ønsker å forpakte bort gården i 3-5 år i første omgang, med mulighet for salg etter hvert.

Den som forpakter overtar både dyr og maskiner. Hus er tilgjengelig på gården.
I en startfase kan bonden være behjelpelig ved behov.

Kunne dette vært interessant?
Ta kontakt med Kristina på tlf. 926 59 472 for mer informasjon.