Landbruk Nord

Gårdshjelp i Lyngen.

Er du traktorkyndig?
Kan du stelle geitfjøs?

Har du ledig tid og hvis du kan svare ja på ett av disse spørsmålene – ta kontakt med Anne-Kariin på telefon: 46 62 87 15.

Vi trenger en person som kan stelle geitfjøs og/eller gjøre arbeid med traktor.