Landbruk Nord

Gårdskart tilgjengelig for alle.

«Gårdskart på Internett» som ble lansert første gang i Januar 2005, viser arealer for en valgt landbrukseiendom. Eiere og brukere av landbrukseiendommer samt landbruksforvaltningen fikk tildelt passord for å kunne bruke denne tjenesten. Nå er tjenesten endret.

I dag trenger en ikke passord for å bruke «Gårdskart på Internett». Du bare oppgir fylke, kommune og gårds- og bruksnummer. Fremdeles vil tilgang til enkelte funksjoner være forbeholdt landbruksforvaltningen. Disse funksjonene krever passord. Tjenesten er også utvidet med flere funksjoner som bla. gir mer detaljert visning av eiendomsforhold. Det er også planlagt flere utvidelser i løpet av året. Se link: http://www.skogoglandskap.no/gardskart

 GÃ¥rdskart