Landbruk Nord

Geitdagene i Troms 19.-21.august 2011

Geitdagene i 2011 arrangeres i Tromsø 19.-21. august.

Programmet er spennende og med mange dyktige forelesere. Bygninger for geit er et sentralt tema for Geitdagene.