Landbruk Nord

Geitskolen i full sving

Deltakerne på andre modul av Geitskolen møttes den 14. og 15. februar 2011 til ny samling i Nordreisa. Tema for denne modulen var helse, og foreleserne er veterinær, Tine-rådgiver og en person fra Veterinærinstituttet.

Geitskolen er organisert av Kompetansesenter Geit, Gibostad, ved leder Hanne Storteig, og hadde altså sin tredje modul i Sørkjosen i Nordreisa nylig. Temaer deltakerne skulle gjennom var: Generell sykdomslære, forebygging og behandling, samt fokus på friskere geiter. 

Temaer på andre modul, som ble holdt i Lyngen i desember, var: Grovfôrdyrking, kvalitet og opptak, grovfôranalyser, kraftfôr til geit, fôring og melkekvalitet, praktisk fôring og fôringsøkonomi. Foreleser kom fra Tine og Landbruk Nord. Det ble også tid til et gårsbesøk på Svensby, hos Anne Lise og Odd Verner Antonsen. Her fikk deltakerne prøve seg på holdvurdering av geiter. Dette var et fint avbrekk i teorien og veldig lærerikt!

Den første modulen, som ble holdt på Senja Videregående skole, Gibostad, omhandlet temaene melking og melkekvalitet.

I tillegg til det faglige på Geitskolen, blir det også tid til god mat. Deltakerne får pratet og diskutert, og får nok noen tips hos hverandre også! Geitskolen består av totalt seks moduler. Modul 4 har tema Bygg, og vil bli avholdt i Tromsø 28. og 29. mars 2011. Da kommer foreleserne fra Innovasjon Norge, og Landbruk Nord. 

Her er mor og datter, fra Ringvassøya, i full gang med første modul, som ble holdt på Gibostad i oktober.