Landbruk Nord

Generasjonskiftekurs – ny som bonde

27. – 29. november er det genersjonskifte kurs i Tromsø. Progammet er spennende med mange gode forelesere. Dette er en god anledning til å møte hyggelige kollegaer.

Program for generasjonskiftekurs.