Landbruk Nord

Gjødslingsplan 2019

Så er et nytt år kommet, og dermed skal vi i gang med gjødselplanlegginga for vekstsesongen 2019. Det gjør vi for å komme i mål med dette arbeidet før vekstsesongen begynner.

Ønsker du å få satt opp plan, kan du bare gi oss en tilbakemelding på dette (telefon, SMS eller e-post), så tar vi kontakt med deg for å få de opplysningene som trengs.

Hva skal gjødslingsplanen inneholde:

  • Jordbruksareal i dekar
  • Jordanalyser (ikke eldre enn 8 år)
  • Forgrøde (hvilken vekst som har vært på arealet året før)
  • Årets gjødslingsbehov etter forventa avlingsnivå per daa
  • Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel (mengde per daa)
  • Bruk av mineralgjødsel (sort og mengde per daa)
  • Andre relevante opplysninger

NB! Under finner du et skiftenoteringsskjema som du selv kan fylle ut og sende tilbake til oss. Det kan lette arbeidet både for deg selv og rådgiver som skal lage din plan.
Men har du anledning – kom gjerne innom kontoret for en fagprat om det som er viktig for oppsett av din plan.

Skiftenoteringer 2019

 

For gjødslingsplanlegging, kontakt:

Nora       tlf. 480 91 433, e-post:  nora.foshaug@landbruknord.no
John        tlf. 450 10 707, e-post: john.gronas@landbruknord.no
Kristina  tlf. 926 59 472, e-post:  kristina.berg.vollen@landbruknord.no