Landbruk Nord

Bestill gjødslingsplan for 2022 allerede nå!

Vi er i gang med gjødslingsplanleggingen for 2022, bestill gjerne gjødslingsplan for 2022 allerede nå. 

Vi minner om at de som ønsker å få satt opp plan tar kontakt med oss på telefon, SMS eller

e-post slik at vi får de opplysningene som trengs.

Kristina tlf: 926 59 472

John tlf. 950 10 707

Ane tlf: 903 61 052